Jenis Expantion Joint (Siar Muai)

Jenis Expansion Joint :
Siar muai / Expansion Joint terbuka (sambungan yang paling sederhana)
Siar muai / Expansion Joint yang kedap air
Siar muai / Expansion Joint yang kedap air dan tertanam

Expantion Joint Berdasarkan besarnya pergerakan:


Small movement range joints < 45mm (http://a.imagehost.org/0544/SMRJ.jpg )
Medium movement range joints 45mm – 130mm (http://a.imagehost.org/0968/MMRJ.jpg )
Large movement range joints > 45mm (http://c.imagehost.org/0030/LMRJ.jpg )

pemilihan tipe sambungan siar muai tergantung pada analisis deformasi translasi akibat rangkak/susut beton, suhu, dan pelaksanaan konstruksi.